Eğitim Materyalleri

Burada, özellikle deneyimsel öğrenme, ezilenlerin pedagojisi ve dijital okuryazarlık konularında kendi kendine öğrenme için kullanılabilecek bir dizi eğitim materyali bulacaksınız. 

Materyaller başlangıçta projede yer alan eğitimciler arasında, özellikle de Eğitici Eğitimlerimizde geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 

Şu anda, proje son aşamasına ulaştığında, bunları ilgilenen tüm eğitimcilerle paylaşmaya hazırız. 

EĞİTİM KURSU: PAULO FREIRE'NİN EĞİTİM PERSPEKTİFİ

Kurs, Bankacılık Eğitim Modeli, Problem Oluşturma Eğitimi, Üretken Temalar ve Kodlama gibi konuları kapsamaktadır.

EĞİTİM KURSU: FREIRE'NİN OKURYAZARLIK YÖNTEMİ

Bu kurs Freyr'in 4 okuryazarlık yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır

EĞİTİM KURSU: KOLB'UN DENEYİMSEL ÖĞRENME TEORİSİ

Kurs, tüm bu öğrenme süreçlerini, yeni becerilerin nasıl kazanılacağını ve zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini kapsamaktadır

EĞİTİM KURSU: KAVRAMSAL SENTEZ / BAĞLAM YAKLAŞIMI

Kurs, Bankacılık Modelinden Diyaloga ve Eğitimde Esneklik gibi konuları kapsamaktadır.

EĞİTİM KURSU: Dijital beceriler ve sosyal beceriler

Bu kapsamlı kurs, yeni başlayanlar için temel dijital becerileri öğrenmenize yardımcı olacaktır. Kurs ayrıca pratik alıştırmalar, ek kaynaklar ve ipuçları içeren materyaller de içermektedir.