Hakkimizda

European Outsourcing Institute Foundation 

 

The European Outsourcing Institute Foundation (Avrupa Dış Kaynak Enstitüsü Vakfı) 2011 yılında kurulmuştur. Başlıca çalışma alanı Polonya’dadır ancak vakıf uluslararası düzeyde de faaliyet göstermektedir. Toplumun ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için fikirler ve senaryolar geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Vakıf, bu varsayımları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli hedeflerle uygulamaktadır. Bunlar:
- doğa, hukuk, sosyal, ekonomik ve teknik bilimlerde bilimsel araştırma ve geliştirme;
- çok kültürlü toplulukların gelişimini ve işbirliğini destekleyen faaliyetler;
- her düzeyde eğitim vermek.

Vakıf, hedeflerini iki şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Hem hükümet dışı hem de diğer sektörlerle ve yerel kuruluşlarla ortaklaşa, finansal olmayan işbirliği ve küçük yurtiçi projeler kapsamında yerel düzeyde faaliyetler yürütmektedir.


DeM EXPERIENTIAL TRAINING CENTER                                                                                                                                        

Deneyimsel Eğitim Merkezi (DeM) 2009 yılında kurulmuş bir STK'dır. Eğitim ve öğrenimin tüm alanlarında deneyimsel öğrenmeyi geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. DeM, yaygın eğitim, örgün eğitim, mesleki eğitim ve kurumsal eğitim alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

DeM’in, eğitim fakültelerinin öğrencileriyle birlikte gençlik çalışmaları yürütmek için İstanbul ve Ankara'da üç farklı üniversite kulübü vardır. Ayrıca, 'dan fazla eğitmenden oluşan bir eğitmen ve uzman havuzuna sahiptir; bunun yanı sıra araştırmacılar Ar-Ge faaliyetleri yürütmek için birlikte çalışmaktadırlar. DeM, Uluslararası Deneyimsel Öğrenme Ağı'nın (IELN) kurucusu, Birleşmiş Milletler Global Compact Ağı, Anna Lindh Ağı, Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK) ve Sivil Toplum Eğitim Platformu (STEP) üyesidir.


RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGII, Z.S. 

 

Risks of the Internet and Communication Technologies (Don’t be a victim!) / Internet ve Bilgi Teknolojilerinin Riskleri (Kurban olmayın!), internet ve iletişim teknolojilerinin güvenli olmayan kullanımında önleyici eğitime odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dernek, özellikle çocukların ve gençlerin modern iletişim teknolojilerini, kendilerini, ebeveynlerini, öğretmenlerini ve diğer yetişkinleri internetin riskleri hakkında mümkün olan en iyi şekilde bilgilendirerek güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede, insanlara eğitim,yenilik aktarımı ve yaşam boyu öğrenme eğitimi yoluyla desteklemek için fırsatlar sunmaktadır.

Dernek; özellikle eğitimde bilgi, deneyim ve başarılı çalışma sonuçlarına sahip uzman bir grup çalışan tarafından yürütülmektedir. Birçok kuruluşla işbirliği içinde; eğitim programları, dersler oluşturmaya çalışmakta ve pratiğe dayalı projeleri çeşitli şekillerde uygulamaktadır.


IASIS

 

IASIS, Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından teşvik edilen psikiyatrik reformda aktif olarak yer alan Sosyal İçerme, Ruh Sağlığı ve Topluma Kazandırma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

IASIS, Özel Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş olarak resmi bir tescile sahiptir. Organizasyonun temel amacı, insani alanda toplumdan dışlanmış veya dışlanma riski olan kişilere psikososyal destek ve eğitim fırsatları sağlamaktır.


Digital Sphere Sp. z o.o.  

 

Digital Sphere, teknolojik açıdan yenilikçi e-ticaret, B2B ve mobil çözümler sunan bir şirkettir. Müşterilerinin iş ihtiyaçları analizine, projenin her aşamasında BT (Bilgi Teknolojileri) danışmanlığına, entegrasyon testine ve teknolojik desteğe dayalı kapsamlı BT sistemleri sunar.

Şirket, müşterinin organizasyonunun gelişimi ile birlikte genişletildikleri için, kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ısmarlama yazılım çözümleri sunar; ve daha önce geliştirilen kapsamlı bir stratejiye dayanmaktadır.