Proje hakkında

Avrupa'da yetişkinlerin en az 'sinin okuma yazma, yazılı metni anlama, basit hesaplamalaryapma ve hatta günlük yaşamda yeni teknolojiyi kullanma anlamında eksiklikleri vardır.

Şu anda, ileri yaştaki yetişkinlerin öğrenme yolu; tipik sınıflardaki standart derslere dayanılarak oluşturulmakta ve bu da sığ sonuçlar vermektedir. Araştırmamız bu kişilerin, modern dünyaya uyum sağlamak için Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) öğrenmeye motive olduklarını açıkça göstermektedir. En etkili öğrenme yolunu bulmaya ve bu yetişkinlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek çözümler aramaya ihtiyaç vardır.

Yes We Can! Projesi dijital okuryazarlığı düşük ileri yaştaki bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerinde faydalı olabilecek mevcut ve yeni BT araçlarını kullanmalarını sağlamaya çalışan bir projedir. Proje ayrıca, yetişkin eğitimi alanında çalışan, öğrenme metodları tasarlayan ve eğitim veren eğitmenleri de desteklemektedir.

Düşüncemizin özü, hedef gruba ulaşmak ve gerçek öğrenme sürecine başlamak için yeni bir eğitim modeli uygulama gerekliliğidir. Modelimiz Paulo Freire'in tekniklerini kullanacak ve uyarlayacak ve daha sonra BİT öğrenme metodolojisi ve deneyimsel öğrenme yaklaşımı olarak kullanılacak modern gerçeğe dönüştürecektir.

Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı'nın desteğiyle Polonya, Yunanistan, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nden dört ülke ortakları tarafından oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Bu ulusötesi konsorsiyum, Eylül 2019 ile Haziran 2022 arasında 34 ay boyunca en etkili ve faydalı sonuçları elde etmek için çalışacaktır.