O projektu

V Evropě má nejméně 20 % dospělých nedostatky v psaní, čtení, porozumění psanému textu, provádění jednoduchých výpočtů a dokonce i používání nových technologií v každodenním životě. V

současné době je cesta učení starších dospělých vytvářena na základě standardizovaných kurzů v typických učebnách, což přináší slabé výsledky. Náš výzkum jasně ukazuje, že jsou motivováni učit se ICT přizpůsobit se modernímu světu. Existuje potřeba hledat řešení, která mohou pomoci najít nejúčinnější cestu učení a usnadnit každodenní život těchto dospělých.

Ano, můžeme! je projekt, který se pokouší umožnit seniorům s nízkou digitální gramotností využívat stávající a nové nástroje IT, které mohou být užitečné v jejich procesu celoživotního učení. Podporuje také dospělé pracovníky a školitele, kteří navrhují metody učení a učí seniory.

Klíčem k našemu myšlení je potřeba zavést nový model vzdělávání, který by oslovil cílovou skupinu a zahájil skutečný proces učení. Náš model bude využívat a přizpůsobovat techniky Paula Freireho a poté jej převede na moderní realitu, která bude použita jako metodika učení pomocí ICT a jako zážitkový přístup k učení.

Projekt byl vytvořen a realizován partnery ze čtyř zemí, Polska, Řecka, Turecka a České republiky, za podpory programu Evropské unie Erasmus +. Toto nadnárodní konsorcium bude pro projekt pracovat po dobu 34 měsíců - od září 2019 do června 2022, aby přineslo co nejefektivnější a nejpřínosnější výsledky.