O NÁS

European Outsourcing Institute Foundation 

Nadace European Outsourcing Institute byla založena v roce 2011. Její hlavní oblastí působení je Polsko, ale nadace působí také na mezinárodní úrovni. Byl vytvořen za účelem rozvoje myšlenek a scénářů udržitelného rozvoje společnosti a ekonomiky.

Nadace realizuje tyto předpoklady prostřednictvím široké škály cílů, včetně:
- vědecký výzkum a vývoj v oblasti přírodních, právních, sociálních, ekonomických a technických věd;
- činnosti podporující rozvoj a spolupráci multikulturních komunit;
- vedení vzdělávání na všech úrovních.

Nadace usiluje o splnění svých cílů dvěma způsoby. Provádí činnosti na místní úrovni v rámci nefinanční spolupráce a malých domácích projektů ve spolupráci s dalšími místními subjekty, jak nevládními, tak s dalšími sektory.

 

DeM EXPERIENTIAL TRAINING CENTER    

DeM Experiential Training Center je nevládní organizace založená v roce 2009. Jejím cílem je rozvíjet a propagovat zážitkové učení ve všech oblastech vzdělávání a učení. DeM provádí výzkumné a vývojové studie v oblasti neformálního vzdělávání, formálního vzdělávání, odborného vzdělávání a podnikového vzdělávání.

DeM má tři univerzitní kluby v Istanbulu a Ankaře pro provozování mládežnických projektů společně se studenty pedagogických fakult. Má také skupinu školitelů a odborníků složenou z více než 60 pedagogů; výzkumní pracovníci provádějící výzkum a vývoj úzce spolupracují.

DeM je zakladatelem International Experiential Learning Network (IELN), členem globální kompaktní sítě OSN, sítě Anna Lindh, národního dobrovolnického výboru UGK a vzdělávací platformy pro občanskou společnost STEP.

RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGII, Z.S. 

Rizika internetu a komunikačních technologií (Nebuď oběť!) Je nezisková organizace zaměřená na preventivní vzdělávání v oblasti bezpečného používání internetu a komunikačních technologií. Sdružení pomáhá zejména dětem a dospívajícím bezpečně využívat moderní komunikační technologie tím, že je co nejlépe informuje a vzdělává a to včetně jejich rodičů, učitelů a dalších dospělých a to především v oblasti rizik internetu. Nabízí příležitosti na podporu těchto osob prostřednictvím školení, přenosu inovací a celoživotního vzdělávání.

Sdružení provozuje řada zaměstnanců, kteří jsou odborníky se znalostmi, zkušenostmi a vynikajícími výsledky, zejména ve vzdělávání. Ve spolupráci s dalšími organizacemi se věnují tvorbě vzdělávacích programů, přednášek a implementaci praktických projektů různými inovativními způsoby.

 

IASIS

IASIS je nevládní a nezisková organizace působící v oblasti sociálního začleňování, duševního zdraví a deinstitucionalizace, která se aktivně účastní psychiatrické reformy podporované ministerstvem zdravotnictví a sociální solidarity a Evropskou unií.

IASIS má oficiální registraci jako soukromá nezisková organizace. Hlavním cílem organizace je poskytovat psychosociální podporu a vzdělávání lidem, kteří patří nebo jim hrozí sociální vyloučení, a také dospělým studentům v humanitární oblasti.

Digital Sphere Sp. z o.o.  

Digital Sphere je společnost poskytující technologicky inovativní e-commerci, B2B a mobilní řešení. Poskytuje komplexní IT systémy – na základě analýzy obchodních potřeb klienta, IT poradenství v každé fázi projektu, testování, integrace a technologické podpory.

Společnost dodává softwarová řešení na míru   potřebám uživatelů, škálovatelná, díky nimž jsou rozšiřována spolu s rozvojem organizace klienta; a na základě komplexní strategie vyvinuté dříve.