O nas

Fundacja Europejskiego Instytutu Outsourcingu 

 

Fundacja Europejskiego Instytutu Outsourcingu została założona w 2011 roku. Jej głównym obszarem zainteresowania jest Polska, ale Fundacja działa również na poziomie międzynarodowym. Została stworzona w celu opracowania pomysłów i scenariuszy zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

Fundacja realizuje te założenia poprzez szeroki zakres celów, w tym:
- badania naukowe i rozwój w dziedzinie nauk przyrodniczych, prawnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych;
- działania wspierające rozwój i współpracę społeczności wielokulturowych;
- prowadzenie edukacji na wszystkich poziomach.

Fundacja stara się realizować swoje cele na dwa sposoby. Prowadzi działalność na szczeblu lokalnym w ramach współpracy niefinansowej i małych projektów krajowych, a także we współpracy z innymi podmiotami lokalnymi, zarówno pozarządowymi, jak i z innych sektorów.


DeM EXPERIENTIAL TRAINING CENTER                                                                                                                                        

DeM Experiential Training Centre jest organizacją pozarządową założoną w 2009 roku. Jego celem jest rozwój i promowanie uczenia się empirycznego we wszystkich dziedzinach edukacji i nauki. DeM prowadzi badania i rozwija się w dziedzinie edukacji pozaformalnej, edukacji formalnej, kształcenia zawodowego i szkoleń korporacyjnych.

DeM ma trzy kluby uniwersyteckie w Stambule i Ankarze do prowadzenia inicjatyw młodzieżowych wraz ze studentami wydziałów edukacyjnych. Ponadto, posiada pulę trenerów i ekspertów składających się z ponad 60 wychowawców oraz naukowcyów prowadzących badania i współpracujących ze sobą.

DeM jest założycielem International Experiential Learning Network (IELN), członkiem United Nations Global Compact Network, Anna Lindh Network, UGK National Volunteering Committee i STEP Civil Society Education Platform.


RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGII, Z.S. 

 

Risks of the Internet and Communication Technologies (Don't be a victim!) jest organizacją non-profit, która koncentruje się na edukacji profilaktycznej w zakresie niebezpieczństw korzystania z Internetu i technologii komunikacyjnych. Stowarzyszenie pomaga bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych szczególnie dzieciom i nastolatkom, informując ich, ich rodziców, nauczycieli i innych dorosłych o zagrożeniach związanych z Internetem w najlepszy możliwy sposób. Oferuje możliwości wspierania tych osób poprzez szkolenia, transfer innowacji i edukację w zakresie uczenia się przez całe życie.

Stowarzyszenie jest prowadzone przez grono pracowników, którzy są ekspertami z wiedzą, doświadczeniem i doskonałymi wynikami, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. We współpracy z wieloma organizacjami zespół jest oddany tworzeniu programów edukacyjnych, wykładów i realizacji projektów praktycznych na różne sposoby.


IASIS NGO

 

IASIS jest organizacją pozarządową i non-profit działającą w dziedzinie integracji społecznej, zdrowia psychicznego i deinstytucjonalizacji, która aktywnie uczestniczy w reformie psychiatrycznej promowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Solidarności Społecznej oraz Unię Europejską.

IASIS posiada oficjalną rejestrację jako prywatna organizacja non-profit. Głównym celem organizacji jest zapewnienie wsparcia psychospołecznego i edukacji osobom, które należą do zakresu lub są zagrożone wykluczeniem i dorosłym uczącym się w dziedzinie pomocy humanitarnej.


Digital Sphere Sp. z o.o.   

 

Digital Sphere to firma dostarczająca innowacyjne rozwiązania technologicznie e-commerce, B2B i mobilne. Dostarcza kompleksowe systemy informatyczne - w oparciu o analizę potrzeb biznesowych klienta, doradztwo informatyczne na każdym etapie projektu, testowanie integracji i wsparcie technologiczne.

Firma dostarcza indywidualne rozwiązania programowe dostosowane do potrzeb użytkownika, skalowalne, dzięki którym są rozbudowywane wraz z rozwojem organizacji klienta; i opiera się na opracowanej wcześniej kompleksowej strategii.