Na naukę nigdy
nie jest za późno

Bernard Cornwell

Nie bój się wyzwań,
po prostu działaj.
Wspólnie możemy więcej.

W Europie co najmniej 20% dorosłych ma braki w zakresie umiejętności pisania, czytania, rozumienia tekstu pisanego, wykonywania prostych obliczeń, a tymbardziej w zakresie wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym.

Więcej