Na naukę nigdy
nie jest za późno

Bernard Cornwell

Nie bój się wyzwań,
po prostu działaj.
Wspólnie możemy więcej.

W Europie co najmniej 20% dorosłych ma braki w zakresie umiejętności pisania, czytania, rozumienia tekstu pisanego, wykonywania prostych obliczeń, a tymbardziej w zakresie wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym.

Więcej
Strona internetowa sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną