Szkolenie trenerów

W ramach działań Learning Teaching Training (LTT) projektu Yes We Can, nasz początkowy cel wywodzi się jako zwiększenie kompetencji metodologicznych edukatorów/trenerów osób dorosłych w celu wsparcia ich w pracy poprzez wdrożenie innowacyjnego podejścia do uczenia się z wykorzystaniem ICT, opartego na metodologii Freire.

Wybrani trenerzy/edukatorzy wzięli udział w długoterminowym procesie Training for Trainers rozpoczynając „Training Stage 1: Experiential Learning & Freirean Approach". Szkolenie odbyło s ię w dniach 24-31 października 2021 roku w Turcji. Po pierwszym etapie wszyscy uczestnicy zakończyli proces e-learningowy i odbywali regularne spotkania online w celu przeprowadzenia lokalnych działań pilotażowych dla seniorów. Po lokalnych wdrożeniach przeprowadzono ewaluację i ocenę metod w ramach "Training Stage 2: Application Of The Tools And Methods In The Teaching/Learning Process" w dniach 27 marca - 3 kwietnia 2022 roku w Polsce.