O projekcie

W Europie co najmniej 20% dorosłych ma braki w pisaniu, czytaniu, zrozumieniu tekstu pisanego, wykonywaniu prostych obliczeń, a nawet korzystaniu z nowych technologii w życiu codziennym.

Obecnie ścieżka uczenia się osób starszych jest tworzona w oparciu o standardowe kursy w typowych klasach, co daje niewystarczające wyniki. Nasze badania wyraźnie pokazują, że te osoby są zmotywowane do nauki, aby dostosować się do współczesnego świata. Istnieje potrzeba szukania rozwiązań, które pomogą znaleźć najbardziej skuteczną ścieżkę uczenia się i ułatwić codzienne życie tych dorosłych.

Yes We Can! to projekt, który ma na celu umożliwienie starszym obywatelom z deficytem umiejętności cyfrowych korzystania z istniejących i nowych narzędzi informatycznych, które mogą być przydatne w procesie uczenia się przez całe życie. Projekt wspiera również dorosłych pracowników i trenerów, którzy projektują metody uczenia się i uczą starszych ludzi.

Kluczem do naszego myślenia jest potrzeba wdrożenia nowego modelu edukacji, aby dotrzeć do grupy docelowej i rozpocząć prawdziwy proces uczenia się. Nasz model wykorzysta i dostosuje techniki Paulo Freire, a następnie przekształci je w nowoczesną rzeczywistość, która będzie wykorzystywana jako metodologia uczenia się umiejętności cyfrowych i jako metoda uczenia się przez doświadczanie.

Projekt został stworzony i zrealizowany przez partnerów z czterech państw - Polski, Grecji, Turcji i Czech - przy wsparciu programu Erasmus+ Unii Europejskiej. To międzynarodowe konsorcjum będzie pracować nad projektem w ciągu 34 miesięcy - od października 2019 r. do lipca 2022 r., aby przynieść najbardziej skuteczne i korzystne wyniki.