Výsledky projektu

Výstup 1: Zpráva o stavu techniky


Cílem této zprávy je prezentovat výsledky průzkumů provedených v Polsku, Turecku, Řecku a České republice s názory seniorů a vzdělavatelů dospělých. Konkrétně jsme zkoumali:

1. situaci v oblasti využívání moderních technologií dospělými seniory;

2. situaci v oblasti výuky o moderních technologiích a jejich využívání ze strany vzdělavatelů dospělých;

3. příklady dobré praxe ve výukových cestách.

Výstup 1 - Zpráva

 

Výstup 2: Adaptace Freireho metodiky pro potřeby moderních seniorů v oblasti ICT.


Hlavní vědecký přístup této příručky vychází z Freireho Pedagogiky utlačovaných, která bude transformována do moderní reality a použita jako metodika výuky ICT spolu s přístupem zážitkového učení. Doufáme, že tímto způsobem vneseme do vzdělávání seniorů v oblasti IT inovaci a dialogický přístup.

Výstup 2 - Příručka

 

Výstup 3: Příručka pro pedagogy seniorů s adaptací Freireho metodiky ve výuce ICT.


Příručka pro vzdělavatele dospělých, která jim pomůže při praktické realizaci programů ITC pro seniory. Příručka obsahuje teoretické základy andragogiky, Freireho přístup ke gramotnosti a zážitkovému učení, jakož i praktické metodiky a metody, které budou vzdělavatelé dospělých ve svých programech využívat. Podporuje vzdělávání vzdělavatelů dospělých jako pracovníků s dospělými. Jak provádět sebehodnocení, jak se metodicky zdokonalovat apod. Příručka obsahuje také případové studie z realizace místních projektů. Reflexe z pilotních projektů vzdělavatelů dospělých a výsledky učení pro seniory.

Výstup 3 - Příručka

 

Výstup 6: Školící modul pro aktivity LTT vycházející z metodik Freireho a zážitkového učení.


Tento výstup byl vytvořen za účelem budoucího opakovaného použití obecné koncepce projektu. Školicí modul, který byl realizován formou školení pro školitele, měl za cíl rozvíjet potřebné kompetence vzdělavatelů dospělých v oblasti zkoumání potřeb seniorů, navrhování programu na míru a jeho realizace v souladu s přístupy andragogiky a zážitkového učení.

Výstup 6 - Modul školení