Vzdělávací materiály

Najdete zde řadu vzdělávacích materiálů, které lze využít pro sebeřízené učení, zejména v tématech zážitkového učení, pedagogiky utlačovaných a digitální gramotnosti. 

Materiály byly původně vytvořeny a šířeny mezi pedagogy, kteří se účastnili projektu, zejména v rámci našeho školení školitelů. 

V současné době, kdy projekt dospěl do závěrečné fáze, jsme připraveni je sdílet se všemi pedagogy, kteří o ně mají zájem. 

VZDĚLÁVACÍ KURZ: VZDĚLÁVACÍ PERSPEKTIVA PAULA FREIREHO

Kurz zahrnuje témata jako Bankovní model vzdělávání, Problémové vzdělávání, Generativní témata a kodifikace atd.

VZDĚLÁVACÍ KURZ: FREIREHO METODA GRAMOTNOSTI

Tento kurz vám pomůže dozvědět se více o 4 Freyrových metodách gramotnosti.

VZDĚLÁVACÍ KURZ: TEORIE ZÁŽITKOVÉHO UČENÍ KOLBA

Kurz zahrnuje všechny tyto procesy učení, jak získat nové dovednosti a překonat obtíže.

VZDĚLÁVACÍ KURZ: KONCEPČNÍ SYNTÉZA / KONTEXTOVÝ PŘÍSTUP

Kurz se zabývá tématy jako Od bankovního modelu k dialogu a Flexibilita ve vzdělávání.

VZDĚLÁVACÍ KURZ: Digitální dovednosti a měkké dovednosti

Tento komplexní kurz vám pomůže osvojit si základní digitální dovednosti pro začátečníky. Kurz obsahuje také praktická cvičení, materiály s dalšími zdroji a tipy.