Αποτελέσματα του έργου

1ο Παραγόμενο Αποτέλεσμα: Έκθεση Τρέχουσας Κατάστασης

Αυτή η έκθεση στοχεύει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στην Πολωνία, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Τσεχική Δημοκρατία βάσει των απόψεων που δόθηκαν από ηλικιωμένους και εκπαιδευτές ενηλίκων. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε:

1. Την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών από τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους

2. Η κατάσταση που επικρατεί στη διδασκαλία των σύγχρονων τεχνολογιών και τη χρήση τους από τους εκπαιδευτές ενηλίκων

3. Καλές πρακτικές στα εκπαιδευτικά μονοπάτια του θέματος

1ο Παραγόμενο Αποτέλεσμα: Έκθεση Αναφοράς

 

2ο Παραγόμενο Αποτέλεσμα: Προσαρμογή της μεθοδολογίας του Freire στις ανάγκες ΤΠΕ των ενηλίκων

Η κύρια επιστημονική προσέγγιση αυτού του εγχειριδίου βασίζεται στην μεθοδολογία του Freire την «Αγωγή του Καταπιεζόμενου», η οποία θα μετατραπεί στη σύγχρονη πραγματικότητα και θα χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογία μάθησης των ΤΠΕ μέσω μίας βιωματικής μαθησιακής προσέγγισης. Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε να φέρουμε καινοτομία στην ανώτερη εκπαίδευση της πληροφορικής.

2ο Παραγόμενο Αποτέλεσμα: Εγχειρίδιο

 

3ο Παραγόμενο Αποτέλεσμα: Οδηγός για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στους μεθόδους προσαρμογής της Μεθοδολογίας Freire στην εκπαίδευση των ΤΠΕ

Ένας οδηγός για Εκπαιδευτές Ενηλίκων, ο οποίος θα τους βοηθήσει στην πρακτική εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΠΕ που θα απευθύνονται σε ενήλικες και ηλικιωμένους. Ο οδηγός περιλαμβάνει τις θεωρητικές βάσεις της ανδραγωγίας, την προσέγγιση του Freire στον γραμματισμό και τη βιωματική μάθηση, καθώς και πρακτικές μεθοδολογίες και μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στα προγράμματά τους. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης περιπτωσιολογικές μελέτες από τοπικές υλοποιήσεις έργων και αναστοχασμούς από πιλοτικές δοκιμές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.