Σχετικά με εμάς

European Outsourcing Institute Foundation 

 

Το Ίδρυμα European Outsourcing Institute ιδρύθηκε το 2011 στη Πολωνία με σκοπό να αναπτύξει ιδέες και σενάρια για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Πέρα από το εθνικό επίπεδο δραστηριοποίησης το Ίδρυμα δραστηριοποιείται επίσης και σε διεθνές επίπεδο.

Το Ίδρυμα εφαρμόζει αυτές τις ιδέες μέσα από ένα ευρύ φάσμα στόχων, όπως:
- επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη στις φυσικές, νομικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνικές επιστήμες
- δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη συνεργασία πολυπολιτισμικών κοινοτήτων
- διεξαγωγή εκπαιδεύσεων σε όλα τα επίπεδα.

Το Ίδρυμα προσπαθεί να εκπληρώσει τους στόχους του με δύο τρόπους. Διεξάγοντας δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο μη χρηματοοικονομικής συνεργασίας και μικρών εγχώριων έργων, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς, τόσο μη κυβερνητικούς όσο και άλλους τομείς.


DeM EXPERIENTIAL TRAINING CENTER                                                                                                                                        

Το DeM «Κέντρο Βιωματικής Μάθησης» είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2009. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της βιωματικής μάθησης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης. Το DeM, διεξάγει μελέτες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, της επίσημης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εταιρικής κατάρτισης.

Το DeM διαθέτει τρία πανεπιστημιακά κλαμπ στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων με μαθητές από κάθε είδους σχολών εκπαίδευσης. Επίσης, διαθέτει μια ομάδα εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από περισσότερους από 60 εκπαιδευτικούς και ερευνητές που διεξάγουν ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

Το DeM είναι ο ιδρυτής του Διεθνούς Δικτύου Βιωματικής Μάθησης (IELN), μέλος του δικτύου United Nations Global Compact, του Δικτύου Anna Lindh, της Εθνικής Επιτροπής Εθελοντισμού UGK και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών STEP.


RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGII, Z.S. 

 

Οι κίνδυνοι του Διαδικτύου και των Τεχνολογιών Επικοινωνίας (Μην γίνεστε θύμα!) Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εστιάζει στην προληπτική εκπαίδευση στην μη ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και των τεχνολογιών επικοινωνίας. Η ένωση βοηθά ειδικά τα παιδιά και τους εφήβους να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας με ασφάλεια, ενημερώνοντας τους ίδιους, τους γονείς τους, τους δασκάλους και άλλους ενήλικες για τους κινδύνους του Διαδικτύου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσφέρει ευκαιρίες για υποστήριξη αυτών των ανθρώπων μέσω της κατάρτισης, της μεταφοράς καινοτομίας και της δια βίου μάθησης.

Ο σύλλογος διευθύνεται από έναν αριθμό υπαλλήλων που είναι ειδικοί με γνώση, εμπειρία και εξαιρετικά αποτελεσματικοί, ειδικά στην εκπαίδευση. Σε συνεργασία με πολλούς οργανισμούς, είναι αφοσιωμένοι στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων και υλοποίηση πρακτικών έργων.


ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

 

Το ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της από- ϊδρυματοποίησης και συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΙΑΣΙΣ είναι επίσημα εγγεγραμμένος ως ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αποκλεισμού ή κινδυνεύουν από αποκλεισμό καθώς και σε ενήλικες μαθητές στον ανθρωπιστικό τομέα.


Digital Sphere Sp. z o.o.  

 

Η Digital Sphere είναι μια εταιρεία που παρέχει τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, B2B και κινητών εφαρμογών. Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής - με βάση την ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών του πελάτη, τη συμβουλευτική πληροφορικής σε κάθε στάδιο του έργου, τον έλεγχο
ολοκλήρωσης και την τεχνολογική υποστήριξη.

Η εταιρεία προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις λογισμικού προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών, κλιμακούμενες, οι οποίες επεκτείνονται μαζί με την ανάπτυξη της οργάνωσης του πελάτη και βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική.