Σχετικά με το Έργο

Στην Ευρώπη, τουλάχιστον το 20% των ενηλίκων έχουν ελλείψεις στο γράψιμο, την ανάγνωση, την κατανόηση ενός γραπτού κειμένου, την εκτέλεση απλών υπολογισμών και ακόμη και τη χρήση νέας τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.

Επί του παρόντος, η μαθησιακή πορεία των ηλικιωμένων δημιουργείται με βάση τυποποιημένα μαθήματα σε τυπικές τάξεις, η οποία παράγει ρηχά αποτελέσματα. Η έρευνά μας, μας δείχνει σαφώς ότι είναι κινητοποιημένοι στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για υπολογιστές και να προσαρμοστούν στον σύγχρονο κόσμο. Υπάρχει όμως η ανάγκη να αναζητηθούν λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην εύρεση της πιο αποτελεσματικής μαθησιακής πορείας και να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή αυτών των ενηλίκων.

Το Yes We Can! είναι ένα έργο που προσπαθεί να καταστήσει ικανό στους ηλικιωμένους με χαμηλές τεχνολογικές γνώσεις να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα αλλά και νέα εργαλεία πληροφορικής, τα οποία μπορούν να τους είναι χρήσιμα στη δια βίου μάθηση. Το Yes We Can! υποστηρίζει επίσης ενήλικες εργαζόμενους και εκπαιδευτές που σχεδιάζουν μεθόδους μάθησης και διδάσκουν ηλικιωμένους.

Το βασικό σημείο της σκέψης μας είναι η ανάγκη εφαρμογής ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης για να προσεγγίσουμε την ομάδα-στόχο και να ξεκινήσουμε μια πραγματική μαθησιακή διαδικασία. Το μοντέλο μας θα χρησιμοποιήσει και θα προσαρμόσει τις τεχνικές του Paulo Freire, μετασχηματίζοντάς τες στη σύγχρονη πραγματικότητα για να χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογία της μάθησης βασικών δεξιοτήτων υπολογιστών και ως βιωματική προσέγγιση μάθησης.

Το έργο δημιουργήθηκε και υλοποιείται από εταίρους από τέσσερις χώρες, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Τουρκία και την Τσεχική Δημοκρατία, με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διακρατική κοινοπραξία θα δουλέψει για το έργο για 34 μήνες - μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Ιουνίου 2022 για να επιφέρει τα πιο αποτελεσματικά και ευεργετικά αποτελέσματα.