Εκπαιδευτικό υλικό

Εδώ θα βρείτε μια σειρά από εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, ειδικά στα θέματα της βιωματικής μάθησης, της παιδαγωγικής των καταπιεσμένων και του ψηφιακού γραμματισμού. 

Τα υλικά αναπτύχθηκαν αρχικά και διαδόθηκαν μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο έργο, ιδίως στο πλαίσιο της κατάρτισης των εκπαιδευτών μας. 

Αυτή τη στιγμή, όταν το έργο έφτασε στο τελικό του στάδιο, είμαστε έτοιμοι να τα μοιραστούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΜΆΘΗΜΑ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΟΥ PAULO FREIRE

Το μάθημα καλύπτει θέματα όπως το Τραπεζικό Μοντέλο Εκπαίδευσης, η Εκπαίδευση που θέτει προβλήματα, τα Γενετικά Θέματα & η Κωδικοποίηση, κ.λπ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΜΆΘΗΜΑ: Η ΜΈΘΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ FREIRE

Αυτό το μάθημα θα σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα για τις 4 μεθόδους γραμματισμού του Φρέιρ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΜΆΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΜΆΘΗΣΗΣ ΤΟΥ KOLB

Το μάθημα καλύπτει όλες αυτές τις μαθησιακές διαδικασίες, πώς να αποκτήσετε νέες δεξιότητες και να ξεπεράσετε τις δυσκολίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΜΆΘΗΜΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΣΎΝΘΕΣΗ / ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΠΛΑΙΣΊΟΥ

Το μάθημα καλύπτει θέματα όπως: Από το τραπεζικό μοντέλο στο μοντέλο του διαλόγου και η ευελιξία στην εκπαίδευση.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακές δεξιότητες & κοινωνικές δεξιότητες

Αυτό το ολοκληρωμένο μάθημα θα σας βοηθήσει να μάθετε βασικές ψηφιακές δεξιότητες για αρχάριους. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης πρακτικές ασκήσεις, υλικό με πρόσθετους πόρους και συμβουλές.