Eğiticilerin Eğitimi

Yes We Can projesinin Öğrenme Öğretme Eğitimi (LTT) Faaliyetleri kapsamında ilk amacımız, Freire metodolojisine dayanan yenilikçi bir BİT öğrenme yaklaşımının uygulanması yoluyla çalışmalarında onları desteklemek için yetişkin eğitimcilerinin/eğitmenlerinin metodolojik yeterliliklerini artırmak olarak belirlenmiştir.

Seçilen eğitmenler/eğitimciler, 24-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye'de "Eğitim Aşaması 1: Deneyimsel Öğrenme ve Freire Yaklaşımı "nı başlatarak uzun vadeli bir Eğitmen Eğitimi sürecine katılmışlardır. İlk aşamanın ardından tüm katılımcılar e-öğrenme süreçlerini tamamlamış ve yaşlılara yönelik yerel pilot uygulamalar için düzenli çevrimiçi toplantılar gerçekleştirmiştir. Yerel uygulamalardan sonra, 27 Mart - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında Polonya'da "Eğitim Aşaması 2: Öğretme/Öğrenme Sürecinde Araç ve Yöntemlerin Uygulanması" kapsamında bir değerlendirme ve yöntem değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.