Yerel Pilot Uygulama

Pilot sürecin uygulanması Nisan-Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sakarya, Türkiye ve Katowice, Polonya'daki Eğitim Faaliyetlerine katılan Yetişkin Eğitimciler, kendilerine öğretilen Freirean Metodolojisini uygulayarak BİT eğitimlerini gerçekleştirdiler.

Ortaklık, ürünleri test etme ve doğrulama pilot sürecine toplamda 240'tan fazla Kıdemli Eğitimciyi dahil etmeyi başardı.

Bu Avrupa pilot deneyiminden çıkarılan derslerle, Freirean Metodolojisinin BİT eğitimindeki etkinliğini destekleyeceğimizden eminiz.

Her bir ortak ülkedeki bu deneyimler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki raporları okuyabilirsiniz:

Yunanistan

Giriş

Eğitim içeriği paylaşılırken sözlü anlatımdan ziyade uygulamalı bir eğitim olmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle katılımcıların eğitim sırasında kullanabilecekleri tüm materyaller önceden hazırlanmıştır. Katılımcı profili genel olarak Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Iraklı mültecilerden oluşmaktadır. Katılımcılar arasında hem Türk hem de mülteci toplumundan kişilerin yer almasına ve bu eğitimin aynı zamanda bir sosyal uyum faaliyeti olmasına özen gösterilmiştir. Eğitim 15.02.2022 tarihinde 35 katılımcı ile Şanlıurfa'da gerçekleştirilmiştir. 35 katılımcının tamamı kadındır. Eğitime katılanlar 2 gruba ayrılmıştır. Her grup için 2 oturum gerçekleştirilmiş ve toplam 4 oturum atölye çalışması yapılmıştır.

Pilot Strateji

Eğitim hazırlanırken ilk aşamada hedef grubun özellikleri dikkate alınmıştır. Hedef grubun ihtiyacı nedir ve bu ihtiyaçlara göre nasıl bir içerik hazırlanmalıdır? Bu sorulara cevap aranmaya çalışıldı. Bu kapsamda uygulamanın 3 farklı içerikle yapılmasına karar verildi. Belirlenen içerikler şu şekildedir; dijital araçları kullanmada temel beceriler, fotoğraflar ve uygulama indirmeleri. Bu 3 içeriğin seçilmesinin temel nedeni, hedef kitlenin hayatında kullanılma ihtimali en yüksek olan konular olmasıdır.

Hedef kitle yaşlı bireylerden oluştuğu için uygulamanın yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda kişiler COVID-19 önlemlerine uygun olarak eğitimin gerçekleşeceği yere davet edilmiştir. Eğitim yerine ulaşım konusunda sıkıntı yaşayanlar için ulaşım desteği de sağlanmıştır. Ayrıca katılımcıların etnik kökenleri gereği konuştukları diller Kürtçe ve Arapçadır. Eğitmen Kürtçe bilmediği için eğitim sırasında Kürtçe bilen gönüllü bir tercüman çeviri desteği sağlamıştır. Eğitim sırasında her katılımcıya yaparak öğrenebilmeleri için geçici olarak kullanabilecekleri bir akıllı telefon verilmiştir. Uygulama sırasında içerikle ilgili görsel ve videoların yansıtılması için projektör kullanılmıştır. Oturumların başında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Ardından anlatılacak konunun içeriğinden bahsedilmiştir. Her oturumun sonunda anlatılan içerikler üzerinden bir uygulama yapılmıştır.

PİLOT PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

Etkinlik 3 ana başlık altında gerçekleştirilmiştir. Bunlar; 1- dijital araçlarla ilgili temel beceriler 2- uygulama indirme ve 3- fotoğraflar. Bu kapsamda içerikler oluşturulurken katılımcıların psikososyal gelişim dönemi göz önünde bulundurulmuş ve içerikler sadeleştirilmiştir. İçeriklerin paylaşılmasında kullanılan yöntem gösterip yaptırma (demonstrasyon) yöntemidir. Eğitmen anlatılan içeriği önce kendisi uygulayarak göstermiş, daha sonra katılımcılara uygulatmıştır. Eğitmenin yanında ikinci bir kolaylaştırıcının bulunması ile katılımcıların uygulamada yaşayabilecekleri zorluklar en aza indirilmiştir. Eğitim sırasında her katılımcıya bir akıllı telefon verilmiştir. Her oturumda katılımcılara verilen telefonlar eğitim sonunda geri toplanmıştır. İçeriğin görselleri projektör kullanılarak sunum şeklinde paylaşılmıştır. Okuma yazma bilmeyen katılımcılar için uygulama ikinci kolaylaştırıcı ile gerçekleştirilmiştir. Her oturum ortalama 1,5 saat sürmüştür. Toplam 4 oturum 2 farklı gruba uygulanmıştır.

YARARLANICILARIN DEĞERLENDİRMESİ

Eğitim sonunda katılımcılar; benzer bir faaliyetin gerçekleştirilmesi durumunda katılacaklarını, edindikleri bilgilerin kendi hayatlarında çok faydalı olacağını belirttiler.