Multiplikační události

Národní multiplikační akce byly realizovány za účelem šíření navržených intelektuálních výstupů k různým zúčastněným stranám na místní a regionální úrovni, aby se zvýšilo využívání Freireova přístupu pro potřeby seniorů v oblasti ICT. Nakonec mělo více než 250 zúčastněných stran možnost získat informace o našem projektu a seznámit se s jeho metodikou.

Celodenní akce ve 4 zemích zahrnovaly následující témata:

- Obecné informace o projektu

- Prezentace IOs

- Další nápady a podněty k realizaci v/od zúčastněných stran

- Síťové setkání o výměně osvědčených postupů ve vzdělávání dospělých

Závěrečná konference byla realizována 24. června v Chorzówě pod názvem: "Evropské cesty rozvoje. Yes We Can jako příklad mezinárodního projektu rozvíjejícího digitální kompetence".
Akce se zúčastnili partneři projektu z České republiky, Turecka a Řecka a také zástupci městských institucí a nevládních organizací.
Účastníci konference se zúčastnili diskusního panelu na téma využití digitálních nástrojů v neformálním vzdělávání a poté workshopů s názvem Využití možností rozšířené reality v designu nebo Moderní technologie nejsou tak děsivé. Praktická sada nástrojů pro každého!