Školení školitelů

V rámci aktivit projektu Yes We Can (Learning Teaching Training - LTT) je naším výchozím cílem zvýšení metodických kompetencí vzdělavatelů/školitelů dospělých, které je podpoří v jejich práci prostřednictvím zavádění inovativního přístupu k výuce pomocí ICT, založeného na Freireho metodologii.

Vybraní školitelé/vzdělavatelé se zúčastnili dlouhodobého procesu školení pro školitele zahájením "Fáze školení 1: Zážitkové učení a freireovský přístup" ve dnech 24.-31. října 2021 v Turecku. Po skončení první fáze všichni účastníci dokončili proces e-learningu a pořádali pravidelná online setkání pro místní pilotní aktivity pro seniory. Po místních implementacích bylo realizováno hodnocení a posouzení metod v rámci "Training Stage 2: Application Of The Tools And Methods In The Teaching/Learning Process" v období 27. března - 3. dubna 2022 v Polsku.