Γεγονότα πολλαπλασιαστή

Πραγματοποιήθηκαν εθνικές εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού με σκοπό τη διάδοση των σχεδιασμένων πνευματικών αποτελεσμάτων ώστε να προσεγγίσουν διάφορους ενδιαφερόμενους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να αυξηθεί η χρήση της φρεϊρικής προσέγγισης για τις ανάγκες των ηλικιωμένων σε ΤΠΕ. Στο τέλος, πάνω από 250 ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο μας και να μάθουν για τη μεθοδολογία του έργου.

Οι ολοήμερες εκδηλώσεις σε 4 χώρες περιλάμβαναν τα ακόλουθα θέματα:

- Γενικές πληροφορίες για το έργο

- Παρουσιάσεις των ΔΟ

- Περαιτέρω ιδέες και προτάσεις υλοποίησης σε/από τους ενδιαφερόμενους φορείς

- Συνεδρία δικτύωσης σχετικά με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η τελική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στο Chorzów, με τίτλο: "Η τελική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στο Chorzów: "Ευρωπαϊκά μονοπάτια ανάπτυξης. Yes We Can ως παράδειγμα διεθνούς έργου για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων".
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εταίροι του έργου από την Τσεχική Δημοκρατία, την Τουρκία και την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι δημοτικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο έλαβαν μέρος σε πάνελ συζήτησης για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη μη τυπική εκπαίδευση και στη συνέχεια σε εργαστήρια με τίτλο Χρήση των δυνατοτήτων της επαυξημένης πραγματικότητας στο σχεδιασμό ή Η σύγχρονη τεχνολογία δεν είναι τόσο τρομακτική. Μια πρακτική εργαλειοθήκη για όλους!